Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0533 ac05 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
5473 3b54

Like you are for me.

Reposted fromshitsuri shitsuri viabrzask brzask
Reposted frommefir mefir

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viaAmericanlover Americanlover
Jesteś o wiele brzydszy niż myślisz, dużo bardziej egoistyczny, niż jesteś w stanie przyznać. Więc ignorujesz to, co jest w twoim wnętrzu. Myśląc, że jeśli tego nie uznasz, to tego nie będzie. Dopóki ktoś nie przychodzi i cię nie łamie. Dostrzega każdy ciemny kąt i go rozumie. I mówi, że dobrze jest mieć ciemne kąty, zamiast sprawiać, że się ich wstydzisz. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasaycheese saycheese
4474 172f 500
Reposted fromoll oll viaxsneakyx xsneakyx
6535 f27f
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viaAmericanlover Americanlover
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaehh ehh
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viaehh ehh
you ain't lived if you've got no regrets
— Welshly Arms
Reposted frommefir mefir
5250 431b
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaAmericanlover Americanlover
2955 0b30
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmericanlover Americanlover
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromtotal1ty total1ty viaemciu emciu
3003 a641 500
najcudowniejsza Osiecka
Reposted fromhysterie hysterie viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl