Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaxsneakyx xsneakyx

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaxsneakyx xsneakyx
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxsneakyx xsneakyx
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viairmelin irmelin
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacomatosegirl comatosegirl
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viacomatosegirl comatosegirl
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
2419 22e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
8929 1e43 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamalinowowa malinowowa

Spring 2011 - Rio de Janeiro - Brazil.


Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
5648 5029 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viaxsneakyx xsneakyx
6078 b7bc

◢ ◤

6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAstalka Astalka
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAstalka Astalka
1414 0119 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaAstalka Astalka
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
7145 7078 500
Reposted fromverronique verronique viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl