Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
2419 22e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
8929 1e43 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamalinowowa malinowowa

Spring 2011 - Rio de Janeiro - Brazil.


Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
5648 5029 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viaxsneakyx xsneakyx
6078 b7bc

◢ ◤

Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajointskurwysyn jointskurwysyn
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAstalka Astalka
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAstalka Astalka
1414 0119 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaAstalka Astalka
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
7145 7078 500
Reposted fromverronique verronique viamalinowowa malinowowa
3853 e959 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
7661 0e5e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
1624 29bd 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
3821 d853
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7820 eb58
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
2498 f9d9
Reposted fromdivi divi viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl