Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viabrzask brzask
0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamefir mefir
0725 ac53
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrzask brzask
9931 b5e9
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
3158 0648
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaAmericanlover Americanlover
6474 5f69
Reposted frompesy pesy viaAmericanlover Americanlover
0023 71d1
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamalinowowa malinowowa
9906 f240 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamalinowowa malinowowa
Reposted fromjasminum jasminum viamalinowowa malinowowa
1347 245e
Reposted fromvandalize vandalize viamalinowowa malinowowa
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viabrzask brzask
8323 74dd
Reposted fromAmericanlover Americanlover
5522 715a

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabrzask brzask
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir
3484 551a
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl