Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frommrrru mrrru viaAmericanlover Americanlover
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
– Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać? - Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham. – Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu? - Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie.
— Krystyna Janda
Reposted fromparafina parafina viamalinowowa malinowowa
2621 dd67
Reposted fromgoodkarma goodkarma viajointskurwysyn jointskurwysyn
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viaAmericanlover Americanlover
9561 6c12 500
Reposted fromtimetolove timetolove viamalinowowa malinowowa
5272 16c7 500
Reposted fromtichga tichga viajointskurwysyn jointskurwysyn
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viajointskurwysyn jointskurwysyn
1473 73ca 500
M i M
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamalinowowa malinowowa
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viamalinowowa malinowowa
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamalinowowa malinowowa
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście.  Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań.  A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted fromno-maam no-maam viajointskurwysyn jointskurwysyn
7925 6f38
Reposted fromtaSowa taSowa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl