Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Miłość to obecność.
— znalezione
2238 1f20
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viacomatosegirl comatosegirl
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
1179 8186 500
Reposted fromfungi fungi viamalinowowa malinowowa
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaAmericanlover Americanlover
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor vianaska naska
Reposted frommayamar mayamar vianaska naska
5088 01c5
Reposted fromzciach zciach viajointskurwysyn jointskurwysyn
4480 c5de 500
Reposted fromteijakool teijakool viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viacomatosegirl comatosegirl

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted frommrrru mrrru viaAmericanlover Americanlover
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
– Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać? - Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham. – Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu? - Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie.
— Krystyna Janda
Reposted fromparafina parafina viamalinowowa malinowowa
2621 dd67
Reposted fromgoodkarma goodkarma viajointskurwysyn jointskurwysyn
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl