Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1599 5eac 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxsneakyx xsneakyx
Kiedy Ją w końcu znalazłem, Ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten Jej uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy, i chowaniu, unikaniu. Ale ja Ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby tą miłość wypuścić, pokazać swoje karty.. jest przerażona na śmierć.
— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaxsneakyx xsneakyx
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viaehh ehh
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaehh ehh
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaehh ehh
2298 d196 500
Reposted fromtichga tichga viaemciu emciu
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viabrzask brzask
0025 e5b3
9452 d811 500
Joanna Kowalczewska, fcb. Giovi White
Reposted frommrsmean mrsmean viabrzask brzask
9776 ef18 500
Reposted fromvaka vaka viaAmericanlover Americanlover
Reposted frommefir mefir
Reposted frommefir mefir
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viabrzask brzask
0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamefir mefir
0725 ac53
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrzask brzask
9931 b5e9
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
3158 0648
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl