Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
1137 ede9 500
brak przytulania, to geneza większości zaburzeń. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

Saturday morning .. slow

Reposted fromjohnkeats johnkeats viairmelin irmelin
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
0279 73e6 500
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viamalinowowa malinowowa
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viamalinowowa malinowowa

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viamalinowowa malinowowa
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viamalinowowa malinowowa
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAmericanlover Americanlover
2725 85ad 500
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl